ePembelajaran Kualiti Siswa Guru IPGM berfungsi untuk menyediakan maklumat, aktiviti kolaboratif bagi membantu pelajar dan pensyarah menyelesaikan masalah melalui pemikiran kritis dan kreatif.

  Kursus yang ditawarkan

  Guest access

  JAWATANKUASA KUALITI SISWA GURU IPGM

  JAWATANKUASA KUALITI SISWA GURU IPGM

  Course
  Guest access

  A2 Pengajaran Kontekstual

  A2 Pengajaran Kontekstual

  Course
  Guest accessSelf enrolment

  A3 Merentas Bidang Ilmu (Disiplin)

  A3 Merentas Bidang Ilmu (Disiplin)

  Course
  Guest accessSelf enrolment

  A4 Pembelajaran Secara Kolaboratif

  A4 Pembelajaran Secara Kolaboratif

  Course
  Guest accessSelf enrolment

  A5 Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)

  A5 Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)

  Course
  Guest accessSelf enrolment

  A6 Kemahiran Penyelesaian Masalah

  A6 Kemahiran Penyelesaian Masalah

  Course
  Guest accessSelf enrolment

  A7 Pentaksiran Telus

  A7 Pentaksiran Telus

  Course
  Guest accessSelf enrolment

  B1 Kemahiran Komunikasi

  B1 Kemahiran Komunikasi

  Course
  Guest accessSelf enrolment

  B2 Kemahiran Kerja Berpasukan

  B2 Kemahiran Kerja Berpasukan

  Course
  Guest accessSelf enrolment

  B3 Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah

  B3 Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah

  Course
  Guest accessSelf enrolment

  B4 Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat

  B4 Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat

  Course
  Guest accessSelf enrolment

  B6 Etika dan Moral Profesionalisme

  B6 Etika dan Moral Profesionalisme

  Course
  Guest accessSelf enrolment

  B7 Kemahiran Kepimpinan

  B7 Kemahiran Kepimpinan

  Course
  Guest accessSelf enrolment

  C2 Nilai Sosial

  C2 Nilai Sosial

  Course